Home » Tag Archives: quantum love

Tag Archives: quantum love

Keajaiban Kasih Sayang

“Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (QS Ali Imran [3]: 159). Salah satu ajaran akhlak yang paling utama bagi seorang Muslim adalah sikap kasih sayangnya. Ini mengingat Islam merupakan rahmatan lil alamin, agama yang mencurahkan kasih sayang bagi seluruh alam. Ajaran yang …

Read More »